نقد و بررسی

دوربین کانن ۵D Mark IV با لنز ۲۴-۷۰

دوربین ۵D Mark IV حقیقتاً یکی از شناخته شده ترین گروههاي دوربین در عصر دیجیتـال اسـت و مدل Mark IV از این نسل براي درخشش بین حرفهايها و علاقهمندان طراحیشده است. علیرغم شباهت زیاد به نسلهاي قبلی خود، این مدل پیشرفتهایی ازجمله حسگر رزولوشن بالاتر با فوکوس خودکار دوال، قابلیـت ضبط ویدیو باکیفیت  ۴K، سیستم به روز  AF، صفحه لمسی ، بهبود تطبیق با شرایط محیطی ، طراحی بخشهـاي Wi-Fi/NFC به صورت داخلی ، تایمر و GPS وقفهاي را دارا میباشد. تمام این امکانات در خـط تولیـد دوربـین Canon به دوربین اضافه میشوند تا محصولی تمام عیار حاصل شود.

دوربین ۵D Mark IV داراي یک حسگر  ۳۰٫۴MP CMOS جدید است و از پردازنده Digic 6+ استفاده می کند. سیستم AF آن سرآمد  ۱DX mark II است که شامل ۶۱درجه AF میباشد (که ۴۱تاي آنها cross-type  هستند ) که تا %۲۴ پوشش عمودي بیشتر نسبت به سیستم  Mark IIIدارد. درجه میـانی آن بـه  ۳EV- در حالـت تـک شات (AF-S) حساس است (در حالت Live Viewحسگر به  ۴EV- با حالت لنز سریع حساس است).

تصویربرداري ویدیویی  ۴K یک از خوشآیندترین امکانات اضافه شده در این دوربین می باشد که کاربر می تواند در هر یک از حالتهاي ۲۴p یا ، ۳۰p البته با  ۱٫۶۴x crop ، ضبط کند. تمامی فیلم ها به صـورت JPEG متحـرک ثبت می شوند. به علاوه، دوربین امکان  ۴K Frame Grabs که به طور مؤثر ثبت عکس هاي ۳۰ fps با AF (Pixel Dual) است را به کاربر می دهد. دیده شده که دوربینها از ضعف rolling shutter رنج مـیبرنـد امـا در زمان خاص که ۷ fps به تنهایی کافی نیست می تواند مفید باشد.

در حین توسعه ورژن IV ( یا همان سری چهارم )، کمپانی Canon اعلام کرد که بـا توجـه بـه بـازخورد کـاربران سـری ۵D  ، محـدوده دینامیکی ، رزولوشن ، دقت و سرعت AF ، چهار حوزهي درخواست شده براي بهبود در آنها بوده است.

روي کاغذ، به نظر میرسد که دوربین ۵D Mark IV در این جنبه ها کامل است.

مشخصات کلیدی دوربین کانن ۵D Mark IV با لنز ۲۴-۷۰

  • حسگر full-frame جدید ۳۰٫۴MP CMOS باقابلیت Dual Pixel AF
  • ثبت ویدیو DCI 4K 30/24pبا استفاده از JPEG متحرك به همراه K Frame Grab4
  • سیستم AF61 درجه با ۴۱ حسگرcross-type  ( درجه میانی حساس به -۳ EV )
  • قابلیت  Dual Pixel AF (حساس به ۴EV- ) برای  Servo AF پیوسته در عکسها ( اولین بار براي یک دوربین full-frame Canon ) و ویدیو
  • دارای ISO 100-32000 ( قابلگسترش تا ۱۰۲۴۰۰ )
  • تصویربرداري پیوسته ۷fps
  • حسگر اندازهگیری ۱۵۰,۰۰۰-pixel RGB+IR
  • Wi-Fi w/ NFC + GPS
  • تایمرهاي وقفه براي bulb timer داخلی
  • بهبود آب بندي در شرایط آب و هوایی مختلف

ازلحاظ AF ، افزایش ناحیه پوشش یک از بخشهایی است که این ارتقا را منحصربه فرد میکند:

به هرحال، این همان سیستم AF اي است که در دوربین هاي پرچم دار سري اسپرت ارائـه شـده اسـت. حـسگـر اندازه گیري pixel RGB-IR-150,000 که اطلاعات تصاویر را به سیستم AF تحویل می دهـد و وامدار ۱D X اصلی است، افزایش تشخیص موضـوع (شـامل چهـره) و ردیـابی  (‘iTR’) را در کنـار بهبـود تشـخیص لـرزش و اندازهگیري ارائه میدهد.

دوربین ۵D Mark IV اولین دوربین full-framer Canon است که میتواند در طول تصویربرداري عکس در حالت Live View به صورت پیوسته فوکوس کند کـه بـه دلیـل روش کـارکرد Dual Pixel AF ، حتـی بـراي لنزهاي سریع فوکوس عموماً خیلی صحیح میباشد. این سیستم به طرز باورنکردنیاي در شناخت موضوع اصلی عکس (یا صورت) که در ابتداي روي آن فوکوس کردهاید ، خوب است و شناخت موضوع مدنظر شما با ضربه زدن روي آن در صفحه لمسی در مد  ‘Face Detect+Tracking’  بسیار آسان است.

همچنین دوربین ۵D Mark IV ترفندهاي زیادي در چنته دارد که شامل Dual Pixel Raw ، که یک گزینـه عالی است که میتواند در سناریوهاي خاص تصویربرداري مفید باشد. این سیستم با ثبت دو تصویر ۳۰MP که یکی از هریک از حالتهاي دید از چپ و دید از راست در هر پیکسل کار میکند. دوربینهاي Canon قبلی این دو سیگنال را در یک پیکسل ترکیب میکردند اما Dual Pixel Raw این دو را به صورت جدا ارائه میدهد. درنتیجه فایل خروجی داراي حجـم دو برابـر اسـت امـا امکانـات ghosting reduction ، bokeh shift ، image micro-adjustment را در نرمافزار حرفهاي عکس دیجیتالی را Canon ارائه میدهد.

مقایسه با همنسلان

Canon اکنون گسترهاي از مدلهاي full-frame ارائه میدهد. به عنوان پرچمدار، شما Canon هاي اسپرت و action-oriented 1D X Mark II با حسگـر ۲۰٫۲MP و تصـویربرداري پیوسـته ۱۴fps (با Af) رادارید.  ۵DS (و گونه R) با حسگر ۵۰٫۶MPاش انتخاب هاي رزولوشن بالاي کمپانی هستند. مدل ۵D Mark IV ازلحاظ رزولوشن تفاوت را رقم میزند و به عنوان پرچمدار Canonشناخته شده است. براي افرادي که بودجه مالی اهمیت زیادي دارد، EOS 6Dپس از چهار سال از معرفی همچنان به قوت خود باقی است. حـال چگونـه مدل ۵D Mark IV از همنسلان خود پیشی گرفته است؟ جدول زیر را ملاحظه کنید: